3 Kasım 2009 Salı

Arzu Öztürkmen CV - Türkçe

Arzu Öztürkmen 1965 yılında Beyrut’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’ndeki eğitiminden sonra, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nden "Türkiye’de Halk Oyunları Hareketi" konulu teziyle master, 1993 yılında da Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümü'nden “Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih, Tarihte Araştırma Yöntemleri ve Avrupa-Türkiye arası Kültürel Algılamalar derslerini vermektedir. Araştırma konuları kültür tarihi, gösteri sanatları tarihi, sözlü tarih, kadın çalışmaları ile Karadeniz ve Doğu Akdeniz çalışmalarını kapsar.  

SEÇİLMİŞ YAYINLARI GÖSTERİ SANATLARI TARİHİ ALANINDA: 2012 Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, (Eds) Suraiya Faroqhi & Arzu Öztürkmen. Seagull Publications, Enactment Series. 2012 Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean (Eds) Evelyn Birge Vitz & Arzu Öztürkmen. Brepols Publishers. 2011 “Performance, iconography and narrative in Ottoman Festive Events,” Imaging Dance, (Eds) Barbara Sparti, Judy Van Zile, Elsie Ivancich Dunin, Nancy G. Heller, Adrienne L. Kaeppler. Olms Verlag. 2009 “Negotiating the Folk, the Local and the National in Turkish Dance”, Transmitting Dance as Cultural Heritage and Dance and Religion (eds. Mohd Anis Nor et all), Proceedings from the 25th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology,” Kualalumpur, Malaysia, s.111-114. 2007 “The Multiple Faces of Meaning in the Structural Analysis of Modern Turkish Folk Dance Tradition,” Dance Structures: Perspectives on the Analysis of Human Movement, eds. Adrienne L. Kaeppler & Elsie Ivanchic Dunin. Budapest: Akademiai Kiado, s.349-356. 2007 “FolkDancers & FolkSingers: Turkey”, Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Leiden: Brill, s.60-61. 2007 “FolkDancers & FolkSingers: The OttomanEmpire” , Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Leiden: Brill, s.56-58. 2007 “Alevi Semahını Törensel Bağlamı Dışında Sahnelemek: Durmuş Genç’in Hikayesi,” Metin And’a Armağan, der. Sabri Koz. İstanbul: Kendi Yayınları. 2005 Staging the Ritual Dance out of its Context: The Role of an Individual Artist in Transforming the Alevi Semah, Asian Folklore Studies, volume 64/2: 247-260. 2004 “Reflections on Pina Bausch’s Istanbul Project,” Dance Research Journal, Summer 2004, 36/2, s.232-235. 2003 “Modern Dance Alla Turca: Transforming Ottoman Dance in Early Republican Turkey,“ Dance Research Journal, Summer 2003, 35/1, s. 38-60. 2003 "Folklor Oynuyorum", Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber, Metis Yayınları. 2002 “Dansta ‘Millilik’ ve ‘Yerellik’ Kavramları Üzerine Düşünceler,” Sanat Dünyamız, sayı 85, Güz 2002, s. 151-157. 2002 “Dance and Identity in Turkey,” Garland Encyclopedia of World Music.Vol.6: The Middle East, New York & London: Routlegde, s.811-818. 2002 “Mehmet Fetgeri Şuenu ve Kadında Terbiye-i Bedeniye”, Tarih ve Toplum, Mart 2002, cilt 37, sayı 219, s.4-9. 2002 “I Dance Folklore,” Fragments of Culture: The Everyday Life of Turkey, eds. Deniz Kandiyoti & Ayşe Saktanber. London & New York: I.B.Taurus, s.128-146.: IB Taurus Press. 2001 “Celebrating National Holidays in Turkey: History and Memory,” New Perspectives on Turkey, Fall 2001, no. 25, s.47-75. 2001 “Politics of National Dance in Turkey: A Historical Reappraisal,” 2001 Yearbook for Traditional Music, vol.33, s.131-135. 1998 Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İstanbul: İletişim Yayınları. 1998 “Zamanı Eylemek, Eğlenmek: Cumhuriyet Dönemi Eğlence Biçimlerini Yeniden Düşünmek”, 75 Yılda Değişen Yaşam, Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, ed. Oya Baydar & Derya Özkan, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.179-191 1997 "Selma Selim Sırrı ve Bedii Rakslar: Modern Bir Dans Türünün Anlamı Üzerine Düşünceler", Toplumsal Tarih, sayı 39, s.23-26. 1996 "Milli Bayramlar: Şekli ve Hatırası, I & II" (National Holidays: Their Form and Their Memories) in Toplumsal Tarih, no.28, 29; s.29-35, 6-12. 1994 "The Role of the People's Houses in the Making of National Culture in Turkey" in New Perspectives on Turkey, no.11, s.159-181.  

SÖZLÜ TARİH ALANINDA: 2011 “Sözlü Tarihin Poetikası: Anlatı ve Gösterim,” Edebiyatın Omuzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, İstanbul: İletişim Yayınları. 2010 Benim Yuvarlak Masam”, Açık Açık Konuşmak, der. Helin Anahit. İstanbul: Geniş Kitaplık. 2009 “Orality and Performance in Late Medieval Turkish Texts: Epic Tales, Hagiographies and Chronicles,” Text and Performance Quarterly, Vol.29 Issue 4, 2009, s.327–345. 2009 (With Joanna Bornat) “Oral History”, Encyclopedia of Women's Folklore and Folklife (Eds) L. Locke, P.Greenhill & T. A. Vaughan. Abingdon,OX: Greenwood Publishing Group, s.433-435. 2009 “Muslim Women’s Folklore”, Encyclopedia of Women's Folklore and Folklife (Eds Locke, P.Greenhill & T. A. Vaughan. Abingdon,OX: Greenwood Publishing Group, s.453-456. 2007 “Historical Ethnography of a Multicultural Education: A Critical Memory of the 1970s-1980s,” Education in ‘Multicultural’ Societies: Turkish and Swedish Perspectives, eds. Marie Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök. Swedish Research Institute in Istanbul Transactions, vol.18, s.23-34. 2006 Remembering conflicts in a Black Sea town: A multi-sited ethnography of memory. New Perspectives on Turkey, no.34, s. 93-115. 2005 “Rethinking Regionalism: Memory of Change in a Turkish Black Sea Town,” East European Quarterly, 39/1, s. 47-62. 2003 “Remembering through the Material Culture: Local Knowledge of Past Communities in a Turkish Black Sea Town,” Middle Eastern Studies, vol.39, no.2, s.179-193. 2001 “Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi” (Oral History: the Charm of a New Discipline), Toplum ve Bilim, Kış 2001/2002, s.115-121. 1998 “Sözlü Tarihin Yerel Tarih Araştırmalarına Katkısı”, Yerel Tarih, Vol.1, No.1, s.12-15.  

KADIN ÇALIŞMALARI ALANINDA: 2011 “Tirebolu’dan Kadın sesleri: Yaşam Alanları ve İktidar”, Feminist Yaklaşımlar, s.13. 2009 “Muslim Women’s Folklore”, Encyclopedia of Women's Folklore and Folklife (Eds Locke, P.Greenhill & T. A. Vaughan. Abingdon,OX: Greenwood Publishing Group, s.453-456. 2007 “Turkish Women in Academia: Problems of Legitimacy in Trans/National Perspective,” Journal of Women’s History, s.173-179. 2006 “Domestic Space: Turkey” in Encyclopaedia of Women andIslamic Cultures (EWIC), Leiden: Brill, s.527-528. 2006 “Female Space: Turkey” in Encyclopaedia of Women and IslamicCultures (EWIC), Leiden: Brill, s.539-540. 2002 “Mehmet Fetgeri Şuenu ve Kadında Terbiye-i Bedeniye”, Tarih ve Toplum, Mart 2002, cilt 37, sayı 219, s.4-9. 1998 "A Short History of Kadınca Magazine and Its Feminism," Deconstructing Images of "The Turkish Woman," ed. Zehra Arat. New York: St. Martin's Press, s.275-293. 1997 "Selma Selim Sırrı ve Bedii Rakslar: Modern Bir Dans Türünün Anlamı Üzerine Düşünceler", Toplumsal Tarih, sayı 39, s.23-26.  

KÜLTÜR TARİHİ ALANINDA: 2012 “Dancing around Folklore: Constructing a National Culture in Turkey”, A Companion to Folklore Studies, Regina Bendix & Galit Hasan Rokem (eds.). Blackwell Wiley 2010 “Folklorla Oynamak:” Yerellik, Milliyetçilik ve Ötekilerimiz”, Sözde Masum Milliyetçilik der. Herkül Millas. İstanbul: Kitap Yayınları. 2010 “Folklorla Oynamak:” Yerellik, Milliyetçilik ve Ötekilerimiz”, Sözde Masum Milliyetçilik der. Herkül Millas. İstanbul: Kitap Yayınları. 2009 “Orality and Performance in Late Medieval Turkish Texts: Epic Tales, Hagiographies and Chronicles,” Text and Performance Quarterly, Vol.29 Issue 4, 2009, s.327–345. 2009 “Bakkal,” “Bayram,” “Dolmuş,” “Giysi,” “Holidays,” “Plaj,” “Yokuş,” “Kent Folkloru,” İstanbullulaşmak: Olgular, Sorunsallar, Metaforlar (der. P. Derviş, B. Tanju, U.Tanyeli). Istanbul: Garanti Gallery, s. 39-40, 50-53, 72-73, 95-96, 168, 229, 330-331. 2005 “Turkish Tourism at the Door of Europe: Problems of Image in Historical and Contemporary Perspectives,” Middle Eastern Studies, 41/4: 605-621. 2005 “Folklore on Trial: Pertev Naili Boratav and the Denationalization of Turkish Folklore,” Journal of Folklore Research, 42/2: 185-216. 2005 “Turizm: Sokaktaki Avrupalının Türkiye İmajını Kurmak,” Avrupa Haritasında Türkiye der. Hakan Yılmaz. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, s.67-97. 2005 “The European Impact on the Early Turkish Folklore Studies,” Placing Turkey In The Map Of Europe, ed. Hakan Yılmaz. Istanbul: Boğaziçi University Press, s.134-151. 2002 “From Constantinopolis to Istanbul: Two Sources on the Historical Folklore of a City,” Asian Folklore Studies, vol.61, s.271-294. 1998 Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik (Folklore and Nationalism in Turkey). İstanbul: İletişim Yayınları. 1998 “Pertev Naili Boratav Davasına Dair Basın ve Mecliste Yer Alan Tartışmaların Söylemi,” Üniversite’de Cadı Kazanı: 1948 Tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav’ın Müdafaası. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 1998 “Zamanı Eylemek, Eğlenmek: Cumhuriyet Dönemi Eğlence Biçimlerini Yeniden Düşünmek”, 75 Yılda Değişen Yaşam, Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, ed. Oya Baydar & Derya Özkan, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.179-191 1998 “Az Gittik, Uz Gittik, Bir Boratav Yol Gittik,” (We Walked Little, We Walked Far, We Walked Only one Boratav More) Virgül, No.10, s.2-5. 1998 "Boratav Arşivi Ülkeye Dönmeli" (Boratav’s Archive Should Come to Turkey), Milliyet: Entellektüel Bakış," March 25, p.24. 1998 "Zaman İçinde Bir Boratav Zamanı" (A Boratav Time within Time), Cumhuriyet Kitap, April 23, no. 427, p.8. 1996 "Milli Bayramlar: Şekli ve Hatırası, I & II”, Toplumsal Tarih, no.28, 29; s.29-35, 6-12. 1994 "The Role of the People's Houses in the Making of National Culture in Turkey" in New Perspectives on Turkey, no.11, s.159-181. 1993 "Bir Son Dönem Osmanlı Bürokratının Anıları: Hüseyin Kâzım Kadri'nin Hatıratının Söylemi" in Tarih ve Toplum, vol.19, no.109, January 1993, s.57-61. 1992 “Individuals and Institutions in the Early History of Turkish Folklore, 1840- 1950" in Journal of Folklore Research, vol.29, no.2, s.177-192.  

ALDIĞI ÖDÜLLER 2006 Fellow of Fondation Maison des Sciences de l’Homme, International Programme for Advanced Studies (Project on “Homo Legens: Oral et Ecrit dans le monde Medieval”) 2006 Notre Dame de Sion, Prix d’Honneur (Başarı ve Onur Ödülü) 2005 University of Oxford, Programme on Contemporary Turkey, Visiting Scholars Programme Award 2003 Boğaziçi University Foundation, “Distinguished Research Award” 2003 MERC (Middle East Research Competition) Award 2003 Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP) 2003 American Research Institute Post Doctoral Award: “Memory and History in a Turkish Black Sea Town: Tirebolu 1900-2000.” 2000 MEAwards (Middle East Awards) Research Grant: “Local Knowledge in Tirebolu” 1998 Alexander Onassis Public Benefit Fund Research Grant for Non-Greek Scholars: “Pontic Greeks” 1996 American Research Institute in Turkey, Post-Doctoral Award: "National Holidays"  

DÜZENLENMESİNE KATKIDA BULUNDUĞU KONFERANSLAR 2011 Osmanlı Coğrafyasında Alevi-Bektaşi Toplulukları: Kaynaklar, Paradigmalar, Tarihyazıcılığı, Boğaziçi University, 13-15 Aralık 2011 2009 Musical Societies and Politics: Ottoman and Early Republican Turkey in its European Context, Boğaziçi University & the European University Institute, Istanbul, October 29-31, 2009. 2007 Performance and Performers in the Eastern Mediterranean, 11th-17th centuries, Boğaziçi University & New York University, Istanbul, June 7-9, 2007 2006 Temaşa: Performances in theOttoman world, Boğaziçi University, 22-23 Sept., 2006 2006 Oral History Archives and Technologies, Boğaziçi University, March 17, 2006 2004 Transmission and Memory: A Workshop on Oral History, Boğaziçi University, May 29, 2004 2000 XIth International Oral History Conference, Boğaziçi University, Istanbul: June 15-19. 1998 International Council for Traditional Music, 20th Symposium, Study Group on Ethnochoreology, Boğaziçi University Istanbul: August, 19-26. 1998 Crise d’identités et constructions identitaires: L’Apport des récits de vie, Institut Français d’Etudes Anatoliennes & Boğaziçi University, İstanbul: May 7-8. 1997 Exploration of a Cultural Heritage: History of Turkish-Greek Communities in the Ottoman World, Boğaziçi University, Istanbul: April 16-18. 1991 New Voices in Turkish Women's Studies, The Middle East Center at the University of Pennsylvania.” Philadelphia, April 27, 1991.